1. Location Most

Kvalita, přesnost, odpovědnost – Feintool v Mostě

Feintool plánuje dlouhodobě investovat do svého růstu v Evropě. V návaznosti na vytváření nových příležitostí na trhu otevřel společnost Feintool v České republice v roce 2018 výrobní závod a nástrojárnu.
Závod v Mostě je budován jako nejmodernější a bude pokrývat celý procesní řetězec přesného lisování se zaměřením na velkoobjemovou výrobu přesně lisovaných dílů a na výrobu aktivních prvků pro nástroje.

Feintool je mezinárodně působícím technologickým a tržním lídrem v oblasti technologie přesného lisování. Tato technologie se vyznačuje jak vysokou efektivitou nákladů a kvalitou, tak produktivitou procesu.

Feintool je iniciátorem inovací a neustále posouvá hranice technologie přesného lisování. Ve spolupráci se svými zákazníky vyvíjí nová inovativní řešení výrobního procesu a inteligentních nástrojů. Použitím vlastní technologie je společnost také specialistou ve výrobě přesně lisovaných a tvarovaných výrobků určených pro náročné průmyslové aplikace.

Společnost byla založena v roce 1959 ve Švýcarsku se sídlem ve městě Lyss. Výrobní závody včetně technologických center má společnost v Evropě, Spojených státech, Číně a Japonsku vždy tak, aby byla nablízku svým zákazníkům. Na celém světě pracuje kolem 2 700 zaměstnanců společnosti Feintool na nových řešeních a vytváří klíčové výhody pro své zákazníky.

 

Feintool System Parts Most

Závod v Mostě je budován jako nejmodernější a bude pokrývat celý procesní řetězec přesného lisování se zaměřením na velkoobjemovou výrobu přesně lisovaných dílů a na výrobu aktivních prvků pro nástroje.

Nabytá odbornost

 • Přesné lisování prováděné na vlastních lisech Feintool s tlakem 2 500 kN až 8 800 kN
 • Dvojité kotoučové broušení
 • Speciální procesy obrábění
 • Speciální proces mytí
 • Vysoko přesné obrábění v nové nástrojárně, včetně zušlechťování materiálů

Aplikace a produkty

 • Lamely a seřizovače pro automatické převodovky
 • Díly pro podvozky a uzamykací systémy
 • Malé montážní celky
 • Díly pro elektrotechnický průmysl
 • Aktivní prvky nástrojů

Novinky z Mostu

Výhled

Časové milníky zahájení výroby

V roce 2020 Most spustí sériovou výrobu pro všechny plánované projekty, včetně výroby náhradních prvků pro naše závody. Navíc se budeme soustředit na přípravu transferu již běžících projektů, výrobu částí pro automatické převodovky, což očekáváme, že bude velmi náročné. Klíčem k úspěchu v roce 2020 je zjednodušení procesů, zaměření na efektivitu, kvalitu a dodávky.

Závod Most nabízí svým zaměstnancům zajímavé finanční ohodnocení, řadu zaměstnaneckých výhod, kariérní růst a práci v čistém, velmi moderním a high-tech prostředí.

Most nabírá obrátky

Srpen 2019

Přibližně před šesti měsíci zaměstnal náš závod na přesný střih v Mostě 40 pracovníků. V současné době v továrně nepřetržitě pracuje skoro 50 osob. Fabrice v Mostu se například podařilo dodat první sériové díly zákazníkovi působícímu na poli benzíno-vých motorů. Další zákazník, který vyrábí elektrické vypínače a chce poprvé použít přesně střižené součásti, obdržel vzorky výrobků ke konečnému schválení před masovou výrobou a další díly jsou na řadě. Současně probíhají slibné návštěvy a audity zákazníků v prostorách závodu. V zákaznickém auditu Hitachi skončil Most v první skupině s 80% hodnocením. „Pro nový zá-vod jako je Most jde o velmi dobré hodnocení,“ říká generální ředitel Juraj Bujnak, který je na svůj tým pyšný.

Dle plánu převezme Most na konci roku kompletní proces brou-šení pro významného zákazníka. Vyžadován je speciální povrch disku spojky umožňující ničím nerušený řidičský zážitek při změně rychlosti. Takového povrchu lze docílit jen pomocí brus-ného stroje. Závod v Jeně pro proces tohoto typu provedl kom-plexní studie a práce. V návaznosti na to bude v Mostě nainsta-lován nový vhodný stroj. Z továrny na přesný střih v Jeně byl projekt převeden z kapacitních důvodů a vše probíhalo ve velmi úzké a produktivní spolupráci.

Pozitivně se rozvíjí také oblast nástrojů: byť se objevovaly pro-blémy, kvalita prvních vzorků nástrojů naplnila uvedené poža-davky a očekávání.

Celkově Most nabírá obrátky a neustále roste. V závislosti na hlav-ních projektech budou od roku 2020 nabíráni noví zaměstnanci.

Připraveno k zvletu

Únor 2019

V novém závodě Feintool na přesné lisování v České republice (Most) je v nyní přibližně 40 zaměstnanců, kteří v současné době pracují na následujících úkolech: Probíhají zkušební testy na jedné ze dvou již nainstalovaných lisovacích linek a sekundární procesy - dvojité kotoučové broušení a mycí linka -  byly uvedeny do provozu a jsou v současné době ve zkušební fázi. V oddělení výroby a údržby nástrojů byly nainstalovány všechny stroje a první náhradní nástrojové prvky byly v praxi namontovány pod vedením oddělení výroby nástrojů v Lyssu. Souběžně s tím se vyvíjí logistika a řízení kvality a probíhá zavádění systému SAP. Ve všech těchto činnostech je generální ředitel Juraj Bujnak vděčný za podporu různých závodů Feintool: „Chtěl bych poděkovat všem, kteří proškolili náš tým a pomohli nám při rozvoji našich technologických a výrobních kompetencí a budou tak činit i nadále v budoucnu. Zvláštní zmínka se týká našich kolegů v závodech Feintool v Oelsnitzu, Jeně a Lyssu. “

V závislosti na stavu projektu by závod měl od konce roku 2019 zaměstnávat přibližně 60 lidí a pyšnit se flotilou osmi systémů pro přesné lisování. Velkoobjemová výroba bude zahájena počátkem léta 2019 s objednávkou od Hitachi pro vysoce přesné fineblanking součásti, zatímco oddělení Nástrojárny bude krok za krokem pokračovat ve výrobě aktivních prvků pro nástroje.

Staň se součástí Feintool v Mostě

Feintool, švýcarská společnost s celosvětovou působností, je rostoucím lídrem na trhu a technologii v oblasti přesného lisování, tvarováním a ražením. Nabízíme rozmanité (mezinárodní) možnosti školení, jako je například údržba nástrojů a školení konstrukce nástrojů.

Využijte své šance a staňte se součástí Feintool - společnosti, která vám nabízí moderní kariérní vyhlídky v moderním start-up v závodě se záměrem růstu v České republice.

Co Feintool znamená

 • Společnost: Zaměřujeme se na celosvětové nejlepší postavení ve své třídě pro systémy s přesným lisováním a výrobu sofistikovaných fineblanking prvků a jejich tvarování.
 • Produkty a služby: Chceme být číslo jedna, pokud jde o naše produkty a služby
 • Zaměstnanci: Vytváříme atraktivní, motivující prostředí a podporujeme dobré zdraví a školení
 • Zákazníci: Dodržujeme své sliby. Naši zákazníci se mohou spolehnout na kvalitu našich produktů a služeb.
 • Budoucnost: Feintool je bezpečná investice pro své akcionáře.

Hledáte novou výzvu?

Hledáme:

 • Technik lisování
 • Obsluha stroje
 • /držba nástrojů
 • Výroba nástrojů

Kontakt

Feintool System Parts Most s.r.o
Průmyslová zóna Joseph, Havraň 164, 435 01
Kontaktní osoba Hana Hűblová

Telefon: +420 733 589 070
Mail: prace@feintool.com

Svůj životopis zašlete na uvedenou e-mailovou adresu. K prostudování jednotlivých životopisů potřebujeme odpovídající čas, přičemž se maximálně vynasnažíme, abychom se s Vámi znovu spojili v co nejkratší době.